شرکت مهسان طب پارسیان تولید کننده البسه بیماران روانی در طرح ، رنگ ، جنس و سایزهای متفاوت می باشد. لباس های تولید شده با توجه به درخواست بیمارستان یا مراکز درمانی طراحی و آماده می گردد.