شرکت مهسان طب پارسیان تولید کننده البسه ویژه مراکز زایمان و لباس نوزادی می باشد . پارچه استفاده شده در دوخت این لباس عمدتا از جنس پنبه یا تریکو نرم می باشد که علاوه بر احساس راحتی نوزاد در داخل لباس به دلیل داشتن پوست حساس موجب ایجاد حساسیت و خارش نگردد ، لباس های تولید شده با توجه به درخواست بیمارستان یا مراکز جراحی و بر اساس استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت خانه بوده و عموما طرح و مدل نهایی پس از برگزاری جلسه مشاوره با مدیریت ، مترون و مدیر تدارکات بیمارستان تایید و به مرحله الگو و تولید ارسال می گردد.