اسکراب پزشکی زنانه
مهسان طب پارسیان تولید کننده اسکراب پزشکی رنانه می باشد. این نوع البسه عموما از پارچه هایی با جنس ترگال ، ترگال کجراه ، کجراه و یا تترون تهیه می شود. این شرکت افتخار دارد بااتکا به گروه طراحی و تجهیزات پیشرفته خود بهترین البسه پزشکی و جراحی را تولید و ارائه نماید.