اسکراب پزشکی مردانه
مهسان طب پارسیان تولید کننده البسه کادر پزشکی و جراحی مردانه می باشد. این نوع البسه عموما از پارچه هایی با جنس ترگال ، ترگال کجراه و یا کجراه تهیه می شود. این شرکت افتخار دارد بااتکا به گروه طراحی و تجهیزات پیشرفته خود بهترین البسه پزشکی و جراحی را تولید و ارائه نماید.