البسه ویژه
شرکت مهسان طب پارسیان همواره در تلاش است تا با طراحی و نو آوری در البسه بیمارستانی بتواند خدمات ارزنده ای به جامعه بیمارستانی و پزشکی ارائه نماید. از جمله این موارد طراحی البسه ویژه می باشد . معمولا افرادی که تحت عمل جراحی در نقاط مختلف بدن قرار میگیرند نیاز به پانسمان محل جراحی بعد عمل داشته که با لباس های معمولی بستری این کار ممکن است اندکی سخت باشد ، لذا استفاده از البسه ویژه که با توجه به محل جراحی طراحی و تولید گردیده میتواندباعث سهولت این امر و انجام راحت پانسمان توسط پرستار گردد.