شرکت مهسان طب پارسیان
تولید کننده روبالشی قابل شستشو از جنس تترون می باشد. رو بالشی های تولید شده توسط این شرکت می تواند تترون ساده در رنگ بندی مختلف یا پارچه طرح دار باشد.