گان پارچه ای
شرکت مهسان طب پارسیان همواره در تلاش است تا با طراحی و نو آوری در البسه بیمارستانی بتواند خدمات ارزنده ای به جامعه بیمارستانی و پزشکی ارائه نماید. از جمله تولیدات جدید این شرکت گان پارچه ای می باشد که قابل شستو بوده و می تواند به کرات مورد استفاده قرار گیرد. این نوع گان عموما برای پوشش بیمار زمان انتقال از تخت بستری به اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد .